Web sitemizde gezinme esnasında sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için tarayıcı çerezlerini kullanıyoruz. Çerez politikamızı inceleyin.

Kabul Et

Kişisel Bilgiler

Fatura Adresi

Ek Bilgiler

Sadece Kurumsal Müşteriler İçin
Sadece Kurumsal Müşteriler İçin

Hesap Güvenliği

Şifre Güvenliği : Şifrenizi Giriniz

Bu sayfada yer alan sözleşme içeriği, Nixcon’un internet sitesi üzerinden müşteri kaydı oluşturmanız ile birlikte geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Bu sebep ile lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce bu ve sitemizde yayınlanan diğer sözleşmelerimizi ve teknik kullanım detaylarını www.nixcon.com.tr/sozlesmeler adresinden dikkatlice okuyunuz.

Nixcon web sitesinden (www.nixcon.com.tr) ve bu sitede aktif olarak hizmete sunulan tüm hizmetler ya da servislerden sadece, mevcut kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilirler. Nixcon web sitesini (www.nixcon.com.tr) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri kullanmaya başladığınızda ; en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya mevcut kanunlarda belirtilmiş şekilde yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer Nixcon web sitesini (www.nixcon.com.tr) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri tüzel kişilik adına kullanacaksanız ve sözleşmeleri tüzel kişilik adına akdediyorsanız, ilgili tüzel kişiliği bu sözleşme ve Nixcon web sitesinde bulunan diğer sözleşmelerde yer alan hüküm ve şartlara göre temsil etmek için gerekli yasal yetkili olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra Nixcon tarafından ilgili tüzel kişiliği temsil yetkinizin olmadığı tespit edildiği taktirde, ödeme sorumlulukları da dahil olmak üzere işbu Sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklerden kişi olarak sorumlu olacağınızı bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Ek olarak Nixcon, doğru ve kaynağı tüzel kişiliğin yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul şekilde uyandıracak herhangi bir talimata, ihbar, belge ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelebilecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, Nixcon ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi Nixcon’un mükellefiyeti değildir.

1- TARAFLAR

1.1. Bu sözleşme hizmet sağlayıcısı olan Nixcon Bilişim Ltd Şti (Bundan sonra “Nixcon” olarak anılacaktır) ile www.nixcon.com.tr (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinde Yeni müşteri kaydı yapmak suretiyle bilgilerini sisteme kayıt ettirmiş olan Kişi veya Kurum (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında Site’nin kullanımı ve bu Site üzerinden satın alınacak hizmet veya servisleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile Site üzerinde bu sözleşmeye vereceği onay karşılığında imza altına alınmış sayılacaktır.

Sözleşme maddelerinde Nixcon ve Müşteri tek başına “Taraf” veya müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

Kredi kartı, Mobil Ödeme, PayPal ve sözleşme süresinde sisteme eklenebilecek diğer ödeme yöntemleri bundan sonra “Online ödeme yöntemleri” olarak anılacaktır.

1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.3. Müşteri, Site üzerine ilk kayıt esnasında vermiş olduğu T.C. Kimlik Numarası da dahil olmak üzere tüm bilgilerin doğru olması gerektiğini, Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu olduğunu ve önkoşul niteliği taşıdığını kabul eder. Nixcon, Müşteri’ye ait bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu sonradan tespit etmesi halinde, Nixcon tarafından yapılacak bildirim üzerine, mevcut yanlışlık veya eksiklik Müşteri tarafından 2 takvim günü içerisinde doğru hale getirilecektir. Nixcon, yanlış veya eksik bilgi düzenleme esnasında Müşteri’den bilgilerin doğruluğunu sağlamak adına çeşitli belgeler (Nüfus cüzdanı, imza sirküleri, vergi levhası, elektrik/telefon faturası v.b.) talep edebilir. Müşteri, kendisine tanınan 2 günlük süre içerisinde bu bilgileri düzenlemediği taktirde, Nixcon işbu sözleşmeyi haklı sebeple ve tazminat ya da benzeri herhangi bir yükümlülük doğmadan derhal fesih etme hakkını saklı tutar. Müşteri, Nixcon’un söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanan her türlü zararını tazmin etmeyi önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. TARAF TEMSİLCİLERİ

Müşteri ve Nixcon, Müşteri’ye tahsis edilen ürün ve hizmetler bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin Müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşteri adına, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veya e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Nixcon Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, çağrı merkezi görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca Nixcon çalışanlarını veya Nixcon’un doğrudan veya dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşteri’nin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek bir kişinin yaptığı işlemlerle ve Nixcon üzerinden tahsis edilmiş her türlü ürün veya hizmetler bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut satın alınmış olan hizmet veya ürünlerin şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri’nin şifrelerinin Müşteri’nin rızası hilafına ele geçirilmesi halinde bu şifrelerin kullanımından kaynaklanan 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek maddi ve manevi tüm zararlardan Müşteri sorumludur.

2- KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme, Müşteri’nin Site üzerinde oluşturduğu müşteri kaydı ile bilgilerinin doğru olduğunu öngörür ve Site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerindeki tercihler doğrultusunda alacağı hizmetleri ve karşılığında Nixcon’a ödeyeceği ücretleri, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilimum bilgilerinin Nixcon sunucuları ya da altyapısı kullanılarak internet üzerinde yayınlanmasına ait hizmetlerin, koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

2.2. Müşteri bilgileri, Müşteri tarafından Siteye üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru şekilde girdiği varsayılmaktadır. Bilgilerin hatalı, eksik veya güncel olmaması sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan dolayı Müşteri sorumludur.

2.3. Nixcon, sisteme üyelik, sipariş, destek talebi veya benzer durumlar esnasında; bildirimlerde bulunmak, bülten göndermek veya üyelik hesabını onaylamak gibi güvenlik protokollerini uygulamak için, e-posta, cep telefonu v.b iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğrulama kodu gibi yöntemlerle doğrulanmasını talep edebilir. Nixcon, bu doğrulama yöntemleriyle, ilgili e-posta hesabı, cep telefonu v.b iletişim adresinin size ait olduğunu doğrular ve kayıt altına alabilir. Hizmetlerin veya servislerin kullanılması için bu onay süreçleri zorunluluk gerektirebilir.

2.4. Nixcon, Müşterilerinin kayıt esnasında girmiş olduğu iletişim bilgilerini kullanarak, Müşteri’nin sahip olduğu hizmetleriyle ilgili ya da Nixcon’un genel sistemiyle ilgili güncelleme ve duyuları iletmek adına bildirimler veya bültenler gönderebilir.

2.5. Site üzerindeki Müşteri’ye ait hesabın giriş bilgileri, tamamen Müşteri sorumluluğundadır. Müşteri, hesabını korumak için Site’ye giriş yaparken kullandığı sistemlerin gerekli güncel güvenlik önlemleri ve tedbirlerini alacak olduğunu, şifrelerini kolay tahmin edilemeyecek şekilde belirleyeceğini, 3. Şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, tedbir ve önlemleri alırken gerekli özeni göstermez, servis veya hizmetler ve Site üzerindeki kullanıcı hesabına ait gizli bilgilerin şifrelerini kolay tahmin edilebilir şekilde belirler veya belirlediği şifreleri 3. Şahıslarla paylaşması durumunda, Müşteri hesabına Müşteri’nin bilgilerini ele geçirmiş olan 3. Şahısların girmesi durumunda iletilecek talepler herhangi bir güvenlik kontrolü yapılmadan, talep Müşteri talebi gibi karşılanacaktır. Nixcon, bu nedenlerle oluşan zararlardan hiç bir şekilde sorumlu olmamakla birlikte, sağladığı hizmeti kısıtlama, askıya alma, tamamen durdurma ve gerekli çözüm sağlanamadığı takdirde sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Nixcon, Müşterinin Site üzerinden veya diğer dijital kanallarla siparişini ilettiği hizmet veya servisleri sağlayacaktır. Nixcon, müşterinin siparişinde bulunan hizmet veya ürünleri sağlamayı kısmi ya da tamamen red edebilir, sipariş ve ödeme onayından sonra bu hizmetlerin tamamen ya da kısmi olarak sağlamayı taahhüt edebilir.

3.2. Nixcon’un Müşteri’ye sunduğu aylık, yıllık ya da taraflarca karşılıklı olarak belirlenecek süre için ödeme planına göre tercih edeceği ödeme planına istinaden, Müşteriye sipariş esnasında hizmet karşılığı olan ücretleri ve bu ücretlere eklenen KDV dahil toplam bedeli sipariş ekranı sonunda Site üzerinde ve yine siparişin iletilmesi sonrasında gösterecektir. MÜŞTERİ, belirlenen hizmetin kullanım ve KDV bedelini ödemeyi ve ücreti her kullanım dönemi başında peşin olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Hizmet bedellerinin tahsilatı gerçekleşmedikçe, Nixcon’un hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.3. Siparişin Nixcon tarafından onaylanması ve kabul edilmesinin ardından Nixcon, müşteri sipariş içeriğinde bulunan hizmet veya servislere ilişkin sunucu bilgisi, kontrol panel bilgisi, ftp, sql veya e-mail kullanıcı adları, şifreleri ve giriş adreslerini içeren bir e-posta gönderecek ve hizmet kullanımı başlamış olacaktır. Nixcon, tüm bu bilgiler yerine, tüm bu bilgilere erişilebilecek tek bir kullanıcı adı, parola ve giriş adresi iletip, diğer bilgilerin oluşturulmasını ve yönetilmesini müşteriye bırakabilir. Bu durumda hizmet içeriğindeki özellikleri aktif/deaktif etmek müşteri sorumluluğu ve yönetimindedir. Hizmet veya servislerle ilgili şifrelerin ve erişim bilgilerinin sorumluluğu Müşteri’dedir, basit veya tahmin edilebilir şifreler kullanılması, şifrelerin ve bu şifrelerin saklandığı mecraların yeterli güvenlik seviyesinde olmaması, bu şifrelerin 3. Şahısların eline geçmesi, yetkisiz kişilerce kullanımı v.b durumlarda doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır. Bu doğrultuda Müşteri, Nixcon’dan herhan bir hak talebinde bulunamaz.

3.4. Müşteri, satın almış olduğu hizmetler ile ilgili, Nixcon tarafından 5651 sayılı kanun, yönetmelikler ve ilgili mevzuat gereği Nixcon’un sorumlu olduğu tüm diğer konular ile ilgili Site üzerinde yayınlanacak veya gönderilecek talimat, bilgilendirme ve uyarı niteliğindeki e-postalara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Nixcon tarafından verilen servis veya hizmetlerin münhasıran Nixcon’un mülkiyetinde olduğunu, hizmet veya servislerle ilgili tüm yazılım, program, ve içeriklerin fikri ve sınai mülkiyet hakkının Nixcon’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri işbu maddede sayılanlarla sınırlandırılmaksızın, bu hizmetlerin aynısını veya benzerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, üçüncü kişilere dağıtamaz, pazarlayamaz ya da satamaz.

3.5. Müşteri, satın almış olduğu hizmetlerde, kendisine sağlanmış ücretsiz veya sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz. 3.6. Müşteri, hizmeti dahilinde kendisine tanınan erişim yetkileri, yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, Nixcon’un sunduğu servis veya hizmetleri aksatacak herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, kusuru ile ortaya çıkan zararlar ile mevcut zararların büyümesi gibi durumlarda Nixcon’un uğradığı sair her türlü zararı, aynen nakden ve defaten tazmin etmeyi, kabul ve taahhüt eder.

3.7. Müşteri, satın almış olduğu tüm hizmetlerin kullanılması esnasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8. Müşteri, kullandığı servis veya hizmetler dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman, program, imaj, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu olan veri, bilgi veya beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Nixcon’a herhangi bir suç atfedilemez. Nixcon, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun gereği ilgili hizmetlerle yayına açılacak içeriklerin, yayına açılmadan önce ve yayına açıldıktan sonra hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluk gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü olmadığından, içerikleri gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya Müşteri tarafından yapılmış içerikler için herhangi bir şekilde sorumluluk almaz.

3.9. Nixcon, Müşteri ile arasındaki sözleşmeyi Nixcon’a ya da Nixcon’un diğer müşterilerinden herhangi birinin işine zarar verdiği için fesih edebilir. Nixcon hukuka aykırılık eden fiil ve eylemleri öğrendiği andan itibaren Müşteri’ye haber vermeksizin içerikleri silme hakkına sahiptir.

3.10. Nixcon, sağladığı hizmet veya servisler içerisinde bulunan müşteriye ait bilgilerin/verilerin hatalı veya kötüye kullanımlarından, verilerin içeriklerinden, e-posta ile kullanılan diğer tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. İlgili hizmet veya ürünlerde kullanılan Müşteri’ye ait verilerin/içeriklerin yedekleme ve bu yedekleri saklama sorumlulukları münhasıran Müşteri’ye aittir. Nixcon servis veya hizmetlerinde oluşabilecek, kesinti veya veri kayıplarından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

3.11. Nixcon, Müşteri’lerine satın almış oldukları servis veya hizmetlerde kullanacakları tüm verileri yedeklemeleri gerektiğini bu madde ile bildirir. Müşteri kendi verisini periyodik olarak yedeklemekle yükümlüdür. Nixcon Müşteri’nin yedekleme sorumluluğunu yerine getirmemesi ya da ihlal etmesi halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir. Müşteri dilerse verilerini yedekleyebileceği bir alanı Nixcon’dan ayrıca satın alabilir. Yedekleme hizmeti satın almış müşterilere satın alınan hizmet ile birlikte bir FTP yedekleme alanı tahsis edilecektir, müşteri yedeklerini bu alana alabilir, bu alanın yönetimi yedeklerden geriye dönme v.b işlemler müşteriye aittir.

3.12. Nixcon, müşteri tarafından sipariş verilmiş, ödemesi sorunsuz olarak gerçekleşmiş ve Nixcon tarafından onaylanmış alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Bu yolla tescil edilen alan adının sahibi Müşteri’dir. Nixcon bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en makul sürede yapacaktır.

3.13. Nixcon, sağladığı servis ve hizmetlerinde kullandığı kontrol paneli, otomasyon, sunucu yazılımları gibi üçüncü parti firmalardan tedarik edilmiş yazılım ve hizmetlerin kullanımı esnasında oluşabilecek veri kayıpları, gecikme, kesinti ve zararlardan sorumlu değildir. Müşteri bu yazılım ve hizmetleri, sorumluluğu kendinde olmak üzere kullandığını kabul beyan ve taahhüt eder. Nixcon, Müşteri’nin direk müdahale edemediği antivirüs/antispam veya benzeri zararlı yazılımlara karşı önlemler alabilir, bu önlemler dahilinde bu yazılımların zararlı olarak nitelediği dosya veya klasörler karantinaya alınabilir ya da silinebilir, bu durumda Nixcon’a sorumluluk yüklenemez.

3.14. Nixcon’un sağladığı servis veya hizmetler karşılığındaki sorumluluğu, alınan hizmetin aylık bedeli kadardır. Müşteri hizmetlerinde oluşabilecek her türlü aksaklık, zarar ve ziyanlarda tazmin talebi ilgili hizmetin aylık bedelini geçemez.

3.15. Site üzerinde satın alınabilecek tüm servis ve hizmetlere özel sayfalar bulunmaktadır, bu sayfalarda satışı yapılan servis veya hizmetlerle ilgili özel şartlar ve teknik kullanım detayları bulunabilir. Teknolojinin gelişmesi veya ilerleyen dönemlerde oluşabilecek iyileştirmeler ile bu özel şartlar veya teknik kullanım detayları değişebilir, bu değişiklikler Site üzerindeki ilgili sayfalarda güncel haliyle bulunacaktır. Bu özel şartlar ve teknik kullanım detaylarını, Müşteri sipariş vermeden önce ilgili ürün ya da hizmetin sayfasında okumalı, öğrenmeli, siparişini buna göre vermeli ve oluşabilecek değişiklikleri takip etmelidir. Müşteri Nixcon’a ileteceği siparişlerde bu özel şart ve teknik kullanım detaylarını da peşinen kabul etmiş sayılır.

3.16. Nixcon, sağladığı servis veya hizmetlerde zaman içerisinde oluşabilecek teknik gelişme/değişikliğe istinaden, sunulan hizmetlerin içeriğinde, teknik kullanım detaylarında, kotalarında veya özel şartlarında değişikliğe gidebilir.

3.17. Nixcon, sağlamış olduğu ürün ve hizmetlerde zaman içinde değişikliğe gidebilir, bu hizmetleri sağlamaktan vazgeçebilir, veya ilgili hizmeti yeni siparişlere kapatabilir.

3.18. Nixcon, sağladığı servis veya hizmetlerin bazılarında Limitsiz/Sınırsız ibaresiyle tanıtım ve satış yapar, bu ibare “Adil Kullanım” çerçevesinde verilmektedir. Adil kullanım hesaplaması, hizmetin bulunduğu paylaşımlı bölümdeki diğer müşterilerin yaptığı kullanımların müşteri sayısına bölünmesi ile bulunur. Adil kullanım şartları/kotaları Site üzerinde ilgili hizmetlerin satış sayfasında, Sözleşme’ye ek olarak veya farklı bir sözleşme olarak yer alır. Bu teknik ve kullanım şartlarının dışına çıkılması durumunda Nixcon, Müşteri’yi uyarıp düzeltme yapılmasını isteyebilir, kullanım eğer sunucu kaynaklarını aşırı derecede zorlayıp servis veya hizmetlerin sağlanmasını etkileyecek seviyeye gelirse Müşteri’ye bilgi vermeden servis veya hizmeti geçici olarak askıya (yayın durdurma) alabilir. Müşteri, bu sebeple askıya alınan hizmetleri için herhangi bir zarar ziyan tazmini talep edemez.

3.19. Nixcon, sağladığı servis veya hizmetlerin içerik veya kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ya da sebep belirtmeden, hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda Müşteri’nin ödemiş olduğu ücretin kalan bakiyesi iade edilir. Müşteri iade işlemini kabul etmemesi veya ilgili bildirimlere cevap vermemesi durumunda ilgili bakiye müşteri hesabına artı bakiye (kredi) olarak yansıtılır.

3.20. Nixcon, hizmet süresi dolmuş yani son ödeme günü geçmiş tüm servis veya hizmetleri (alan adı, web barındırma, sunucu hizmeti v.b) tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin Nixcon tarafından veya müşteri tarafından iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sözleşmenin 3.10 ve 3.11 maddeleri gereği Müşteri verilerinin yedeğini kendisi tutmalıdır. Ancak, süresi geçmiş ya da iptal edilmiş bu hizmeti tekrar aktif etmek için Nixcon makul bir aktivasyon bedeli talep edebilir.

3.21. Nixcon, Alan adı tescil işlemlerinde ICANN ve alan adı ana üreticisi konumundaki REGISTRAR şirketlerin şart ve prosedürlerine uymaktadır. Alan adı tescili, yenilemesi, güncellenmesi, durdurulması, askıya alınması, silinmesi veya benzeri işlemlerde tüm süreçler ilgili firmaların şart ve koşulları doğrultusunda işletilir. Aynı zamanda bu işlemler otomasyon yazılımları vasıtasıyla yönetilir, bu yazılım Nixcon ve REGISTRAR firma üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında arıza ya da erişim sorunlarından dolayı, ilgili işlemlerde (tescil, yenileme, güncelleme, askıya alma, durdurma v.b) oluşabilecek hatalardan dolayı Nixcon sorumlu tutulamaz. Nixcon, bu arıza ya da erişim sorunlarını makul olan en kısa sürede çözüme kavuşturup, Müşteri’nin talep ettiği işlemi gerçekleştirmekle mükelleftir.

3.22. Nixcon, Müşteri’lerine alan adı tescil, yenileme, güncelleme, düzenleme veya benzeri işlemleri yapabilmesi için Site üzerinde ilgili hizmetlere ait özel alanlar sağlayacaktır, bu işlemler 3. parti yazılımlar veya manuel işlemler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu sebeple yaşanabilecek hatalarda Müşteri’nin hatayı fark etmesi veya tarafına REGISTRAR firma tarafından uyarı yapılması durumunda bu bildirimleri veya oluşan hatayı Nixcon ile en kısa sürede paylaşmakla yükümlüdür. Müşteri, aksi halde kendi aleyhinde oluşabilecek bu hatalardan, zarar ve ziyandan Nixcon’ı sorumlu tutamaz.

3.23. Tüm alan adı tescili hizmetlerinde, whois bilgisi değişikliği ve doğruluğunun sorumluluğunun, alan adının transfer kodu veya kilidinin sorumluluğunun, alan adının yönetiminin yapıldığı Site üzerindeki panele erişiminde kullanılan şifre veya gizli bilgilerin saklanması ve bunlardan doğabilecek tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

3.24. Nixcon, Alan adı tescil hizmetlerinde, hizmet sağlama şartlarını ve fiyatlarını bilgi vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu düzenleme bir yıl ve katları şeklinde ödeme yapılan alan adlarının süre bitimlerinden sonra yürürlüğe girecek olup servis yenilenmesi sırasında güncel fiyat ve şartlar açık ve eksiksiz olarak belirtilmektedir. Müşteri yenileme yapmak istemez ise veya yenilemeyi farklı bir şirket üzerinden yapmak isterse bu durumda REGISTRAR şirketlerin ve ICANN’un koymuş olduğu kurallar çerçevesinde işlem yapma hakkına sahiptir.

3.25. Nixcon, Alan adı tescili hizmetlerinde yenileme süreçlerini zamanında yapmayan müşteriler için alan adlarını süre bitimleri itibari ile askıya almaktadır. Bu süreç alan adı üreticisinden üreticisine farklılık göstermektedir. Askıda kalma sürecinde Müşteri, yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve yenileme süresince kullanım hakkı kazanabilir. Alan adı bu süreçte yenilenmezse REDEMPTION PERIOD ismi verilen durumu geçer, bu durumda alan adı Müşteri tarafından geçerli yıllık bedeller üzerinde yenilenemez, bu süreçte REGISTRAR veya Nixcon ilgili alan adını farklı bir şirkete veya Müşteri’ye satma hakkına sahiptir. REDEMPTION PERIOD sürecinde alan adının kullanım hakkını tekrar almak isteyen eski veya yeni müşteri, ücreti alan adı üreticisine göre değişmekle birlikte minimum 120 USD + KDV ‘den başlayan cezai ücreti ödeyerek alan adının kullanım hakkını elde edebilir. Cezai ücretler tam olarak Nixcon’dan öğrenilebilir. REDEMPTION PERIOD sonrasında alınmayan alan adlarında süreç REGISTRAR insiyatifine geçer ve bu süreç sonrasında alan adının Nixcon üzerinden geri alınabilmesi eğer alan adı “BOŞA” düşmez ise mümkün değildir.

3.26. Alan adları bir hizmettir, ücreti ödendiği süre boyunca kullanılabilen internet adresleridir, bu yüzden alan adı bitiş süresine kadar ücreti ödenmeyen alan adları otomatik olarak askıya alınır, ücretlerin ödenmemesinin devamı halinde ilgili alan adının kullanım hakkı başka kişiye geçebilir.

3.27. Nixcon, servis veya hizmetlerini sağlarken, üçüncü firmalar ya da kurumların sağladığı servis veya hizmetleri kullanabilir (otomasyon yazılımları, kontrol panelleri, işletim sistemleri, her nevi lisans, e-posta filtreleme, antivirüs, web servisi v.b), bunlardan kaynaklanabilecek herhangi bir hata, zarar, ziyan, arıza ve/veya hizmet kesintisinden dolayı Müşteri, herhangi bir nam ve hesap altında, ödeme, iyileştirme, iade, tazminat v.b bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.28. Müşteri, Nixcon’a ve Nixcon müşterilerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, teknik veya başka herhangi bir problemini Nixcon ile çözmek durumundadır, Nixcon’un ticari itibarını zedeleyecek herhangi bir eylemde bulunamaz, Nixcon ile arasındaki görüşmeleri, yazılı, sesli ya da görüntü olarak 3. Şahısların erişebileceği yerlerde paylaşamaz. Bu ve bunun gibi durumlarda Nixcon, tek taraflı olarak anlaşmayı derhal fesih etme hakkını saklı tutar. Nixcon’un herhangi bir zararı oluşması durumunda, bu zarara ilişkin tüm hakları saklıdır.

3.29. Müşteri, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebeke veya sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini veya bilgilerini ele geçirme, bilgisi dahilinde veya bilgisi dahilinde olmadan kullandığı hizmet kapsamında Nixcon ağındaki herhangi bir ekipmana kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğacak 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının Nixcon tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebeke veya sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişi veya kişilerden o yönde yazılı muvafakat alması zorunludur. Nixcon dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişim izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin Nixcon’a sunulmasını zorunlu tutabilir.

3.30. Nixcon, Müşteri’nin satın almış olduğu servisi standart şekilde kullanıcıya iletmekle mükelleftir, Müşteri’nin sonradan yükleyeceği ya da ilgili hizmet üzerinde çalıştıracağı servis ya da programların yönetim desteğini vermez, bu sebple Müşteri, Nixcon’un sorumluluğu dışındaki konularda destek talebinde bulunmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Ancak, Taraflar arasında sözlü bir anlaşma ile Nixcon, ücreti karşılığında müşterinin teknik destek talebini yerine getirebilir.

3.31. Nixcon, Müşteri taleplerini sorumluluğu kapsamında en kısa sürede yerine getirmekle yükümlüdür, bazı durumlarda taleplerin gerçekten Müşteri’den geldiğini telefon, e-posta veya sms gibi yöntemlerle doğrulamak isteyebilir. Müşteri’den gelmediği tespit edilen talepleri işleme almayabilir, tamamlanmış işlemi şüpheli gördüğü gerekçesi ile geriye alabilir. Nixcon, bu nedenlerle oluşan zararlardan hiç bir şekilde sorumlu olmamakla birlikte, sağladığı hizmeti kısıtlama, askıya alma, tamamen durdurma ve gerekli çözüm sağlanamadığı takdirde sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

4- MÜŞTERİNİN YASAL MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARI

4.1. Müşteri, alan adı, web barındırma, sunucu veya benzeri hizmetlerin kullanılması esnasında, pornografik, erotik içerikte yayınlar yapamaz, casino, loto, toto, iddia, tahmin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür oyunları teşvik edici yayınlara yer vermeyeceğini, yürürlükte olan 5651 sayılı Kanun’un 8. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümleri olmak üzere ilgili veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan ilgili mevzuat gereği üstüne düşen yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, Müşteri’nin kanun, kanun hükmünde kararnameler veya ilgili mevzuatlarda belirtilen sorumlulukları ile işbu sözleşme kapsamında edim ve taahhütlerini hiç ya da gerektiği gibi yerine getirmemesi halinde veya suç oluşturan eylemlerde bulunduğunun fark edilmesi halinde, Nixcon’a karşı üçüncü şahıslar tarafından yöneltilecek tüm taleplerden münhasıran ve sınırsız olarak sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri yukarıda belirtilen ve sözleşme dahilindeki diğer sorumluluk gerektiren sebeplerle Nixcon’un hangi nam ve ad altında olursa olsun 3. Kişi ya da kurumlar ile resmi kurum ve kuruluşlara tazminat, Adli veya İdari Para Cezası v.b ödemesi veya ödemek zorunda bırakılması durumunda ise, Nixcon tarafından ödenen veya ödenecek olan bu bedelleri aynen Nixcon’a ve/veya bildireceği 3. Kişi ya da resmi kurum ve kuruluşlara ödemeyi ve Nixcon’un bu sebeple uğradığı sair her türlü zararı başkaca ihtara ve hükme gerek kalmaksızın aynen, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

4.2. Müşteri ayrıca, erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri kullandığı servis ya da hizmetlerin içeriğinde, işbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen başkaca web sitelerine ya da erişim adreslerine ait linklere yer veremez, söz konusu web sitelerinin veya erişim sağlanabilecek herhangi bir yolun tanıtımını yapamaz, download izni veremez. Müşteriler içeriklerinde “.exe” uzantılı veya buna benzer çalıştırılabilir uzantılı dosya kullanamaz.

4.3. İşbu maddelere aykırılık halinde Nixcon’un ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, engelleme veya silme hakkı yanında ilgili servis ya da hizmeti durdurma, yayından kaldırma veya Sözleşmeyi tazminat ödeme veya başkaca yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkı saklıdır.

5- SÜRE

5.1. İş bu sözleşme Site’ye üye olunma esnasında istenen sözleşmenin okunup anlaşıldığına ait onay kutucuğu işaretlenip Site’ye üye olunması ile birlikte kurulmuş olur ve tarafların hak ve yükümlülükleri başlar.

5.2. Sözleşme süresi müşterinin ilgili servis ya da hizmetler sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

5.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 15 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. Nixcon ücret konusunda meydana gelen değişiklikleri yeni sözleşme dönemine yansıtma hakkını saklı tutar.

5.4. Sözleşme süresi içerisinde ya da sözleşme süresi sona ermiş olup yeni dönem içerisinde ilgili servis ya da hizmetlerin ödemesi yapılmadığı taktirde, Nixcon müşteriye ödeme yapılması konusunda 3 (üç) gün süre verebilir. Bu süre sonunda ise müşterinin halen ödeme yapmadığı durumlarda Nixcon’un hizmeti durdurduğu güne kadarki hizmet bedeli alacaklarının vade farkı ile birlikte tahsili için yasal yolları saklı olup, sağlanılan hizmet iptal edilip ve içerisindeki tüm veriler silinerek, yeni müşteriler için tekrar satışa çıkarılacaktır. Ancak, alan adı ve güvenlik sertifikaları veya bu tip hizmetlerde süre sonunda hizmetler otomatik olarak askıya alınır, bu tip hizmetler 3. Parti sağlayıcılardan sağlanmaktadır ve Nixcon’un bu hizmetler üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.

6- HİZMET BEDELİ

6.1. İşbu sözleşmeye konu hizmetlerin ücreti Site üzerinden oluşturulacak sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Siparişin iletilmesi ve ödeme ekranına geçilmesi ile belirtilen ücreti ve KDV dahil toplam hizmet bedelini içeren proforma fatura düzenlenecektir. Müşteri, fatura içeriği ve miktarına itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri tarafından gerçekleştirilecek ödeme sonrasında kesilecek faturayı müteakiben servis veya hizmet aktivasyonu servis veya hizmetin niteliğine göre anında aktivasyon kullanılan hizmetlerde anında, manuel işlem gerektiren hizmetlerde ise iş akışına göre aktivasyon gerçekleştirilecektir.

6.2. Nixcon önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Müşteri’nin daha önce ödemesini gerçekleştirmiş olduğu yani içinde bulunduğu kullanım periyodunu etkilemeyecek ve bir sonraki hizmet dönemi için geçerli olacaktır. Müşteri oluşabilecek fiyat ve tarife değişikliklerini peşinen kabul eder.

6.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek ödenecektir.

6.4. Müşteri hizmet ücretini Nixcon tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla veya Site’de bulunan online ödeme yöntemleri ile veya Nixcon’a elden ödemekle yükümlüdür.

a) Online ödeme yöntemleri ile yapılacak ödemelerde Müşteri, işbu sözleşmenin kurulması ile Site üzerinden siparişini oluşturduğu ve Site üzerinden satın aldığı servis ve hizmetler için sipariş esnasında seçilen ödeme periyodu doğrultusunda tahakkuk ettirilecek faturalar ve ara ödeme bedelleri, belirtilen online ödeme yöntemleri üzerinden sistem tarafından otomatik olarak veya Müşteri tarafından sistem üzerinden ödenmek suretiyle tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.

b) Nixcon, bazı servis ve hizmet satışlarını döviz üzerinden yapabilir, bu satışlarda Müşteri, satışı yapılan servis ya da hizmetlerin kura bağlı olarak değişebilen ücretleri ve bu ücretlerin, ilgili servis ya da hizmetlerin fatura oluşma tarihi itibarıyla TCMB tarafından belirlenen efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olarak, tutarın kredi kartından veya diğer online ödeme yöntemleri üzerinden tahsilini Nixcon’un ayrıca bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Müşteri, online ödeme yöntemleri bilgilerinde ve geçerlilik sürelerinde olabilecek değişiklikleri Nixcon’a yazılı olarak bildirmemesi, online ödeme yöntemleri ile tahsilat yapılamaması ya da bunlara ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu online ödeme yöntemleri ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili online ödeme yönteminin ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL Nixcon’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, Nixcon’un işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Müşteri, ödemenin tahsil edilememiş olması sebebi ile gerçekleştirilecek olan işlemlerin tamamı bakımından dava, şikayet, idari yaptırım vb. yollara başvuramaz Müşterinin online ödeme yöntemlerine ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun Nixcon tarafından, 3. kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması - çıkarılması halinde, Müşteri Nixcon’un uğradığı - uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle Nixcon’un 3. kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde Nixcon’un bu zararı Müşteri’ye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, Nixcon’un işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

d) Banka Havalesi / EFT yoluyla yapılacak ödemelerde, Nixcon’a ait banka hesabına, Nixcon tarafından bildirilen vade içerisinde ödemenin yapılması sonucu Nixcon servis veya hizmet aktivasyonunu mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirecek, ve Müşteri’yi bilgilendirecektir. Banka Havalesi / EFT yoluyla yapılacak ödemelerde, açıklama kısmına sipariş kodu belirtilmesi ve akabinde işlemlerin hızlı gerçekleştirilebilmesi için Site üzerinden havale bildirim formu doldurulup Nixcon’a iletilmelidir. Bu ödeme yöntemiyle yapılacak tüm ödemelerde veya geri ödemelerde oluşabilecek masraflar tümüyle Müşteri tarafından karşılanacaktır.

6.5. Ücretlerin ödenmesinde gecikme yaşanması durumunda Nixcon, kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

6.6. Nixcon, Müşteri tarafından oluşturulacak sipariş ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasından sonra hizmet aktivasyonunu gerçekleştirecektir, Nixcon ayrıca müşteri profilini onaylamak isteyebilir bu durumda hizmet aktivasyonu müşteri profilindeki bilgiler doğrulanana kadar bekletilebilir. Satın alınmış servis veya hizmetlerin sürelerinin uzatılması için, uzama dönemi ile ilgili ücretin, hizmet süresinin bitiminden önce ödenmesi zorunludur, Nixcon’un ilgili ödemelere ilişkin olarak hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri tarafından hizmet süresini uzatmaya yönelik söz konusu ödemenin yapılmaması halinde, işbu sözleşme hizmet süresinin sona ermesi ile birlikte kendiliğinden sona erecektir.

6.7. Sipariş esnasında ve Site üzerindeki ilgili servis veya hizmetlere ait sayfalarda belirtildiği üzere, alan adı, güvenlik sertifikası ve sunucu hizmetlerinde (sanal/bulut sunucu, vps, dedicated/fiziksel sunucu, colocation v.b kişiye özel oluşturulan hizmetler) geri ödeme yapılmaz. Bu sözleşmenin 10 numaralı maddesinde bu konu daha detaylı açıklanmıştır.

6.8. Nixcon, online olarak kredi kartı ile tahsilat yapar, bu işlemleri BDDK onaylı ödeme kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirebilir. Ancak kredi kartı haricinde farklı ve 3. Parti şirketler tarafından sağlanan ve piyasada kabul görmüş bazı online ödeme yöntemlerini, müşteri kullanımları ve talepleri doğrultusunda sistemine ekleyebilir. Online ödeme yöntemleri tarafından alınan hizmet bedelleri Müşteri’ye faturasında yansıtılır, Müşteri kredi kartı peşin ödeme haricindeki (kredi kartına taksitlendirme, PayPal v.b) diğer online ödeme yöntemlerini tercih etmesi durumunda bu hizmet bedellerini ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Nixcon, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, işbu sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut Nixcon’un Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği v.b hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin Nixcon’da kayıtlı olan ödeme yöntemine mümkün olduğunca makul biçimde fatura edilecektir.

6.10. Nixcon tarafından sunulan ürün veya hizmetlerde uygulanabilecek kampanyalar, aksi bir durum web sitesi veya halka açık alanlarda üzerinde belirtilmedikçe, Müşteri’yi kapsamamaktadır. Müşterinin, bu kampanyalardan faydalanmak istemesi halinde, bu amaçla yapacağı sipariş/başvuru onaylanmayacak olup, Müşteri tarafından kampanyaya ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılır ise, halin icabına göre bu ödeme mevcut ürün ve hizmetler için yapılmış sayılacak veya iade edilecektir.

7. HİZMETİN GEÇİCİ OLARAK VEYA TAMAMEN DURDURULMASI

7.1. Ücretlerin ödenmesi konusunda problem yaşanması, online ödeme yöntemiyle ödeme talimatı vermiş müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Nixcon, müşteriye verilen hizmetin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını veya bir kısmını durdurma hakkını saklı tutar.

7.2. Ödemenin yapılmaması durumunda Müşteri’nin satın almış olduğu servis veya hizmetler askıya alınır. Bu durumda Müşteri, e-posta, web, ftp v.b erişimleri yapamaz. Askıda geçen süre boyunca ilgili hizmete gelen ya da giden tüm e-postalar bloklanır, kabul edilmez.

7.3. Müşteri tarafından satın alınmış hizmetlerde barındırılan içerik ve dosyaların sorumluluğu ve güvenliği müşteriye aittir. İlgili içerik ve dosyalara gereksiz yetki verilmesi (chmod 777 v.b) gibi durumlardan kaynaklanabilecek ya da kullanılan yazılımdan kaynaklanabilecek herhangi bir konuda şirketimiz hiç bir şekilde sorumlu değildir. Kullanılan yazılımlardan ve bu yazılımların oluşturabileceği durumlardan tamamıyla Müşteri sorumludur. Nixcon, hiç bir suretle hizmetler üzerinde kullanılabilecek yazılımların, programların veya tasarımların v.b desteğini vermek veya hatalarını düzeltmekle mükellef değildir. Bu sorunların Nixcon’a hizmetlerini sağlamada engel olması sebebiyle Müşteri’nin ürün veya hizmetleri askıya alınabilir.

7.4. Müşteri, kullandığı hizmetleri hack, crack, warez, reverse engineering, mp3, mp4, video v.b içerik sunmak ve dağıtmak, telif haklarını ihlal edecek içerik barındırmak veya bu maddede bahsedilen tip ve içerik sağlayan sitelere yönlendirmek, bilgilendirmek için kullanamaz.

7.5. Müşteri, kullandığı hizmetlerde sağlanan e-posta hesaplarını, toplu mail, bülten, tanıtım, spam, kimliksiz mail gönderimi için kullanamaz. Bu tür kullanımlar tespit edildiği taktirde Nixcon kullanıcının eposta trafiğini durdurabilir veya sözleşmeyi tamamen tek taraflı olarak herhangi bir tazmin veya benzeri bir yükümlülük doğmadan fesih edebilir.

7.6. Paylaşımlı hizmetleri kullanan müşteri, sistem kaynaklarını aşırı kullanan dosyalar, yazılımlar veya programlar bulunduramaz, çalıştıramaz. Paylaşımlı hizmetlerde, hizmet modellerine göre değişiklik göstermekle birlikte CPU kullanım oranı sunucu üzerinde bulunan işlemci çekirdeklerinin bir tanesinin %20’si kadardır. Site üzerinde aktif satışı bulunan tüm hizmetlerin teknik kullanım detayları (CPU, Ram oranı, e-posta limitleri v.b) ilgili hizmetlerin sipariş sayfalarından görüntülenebilir.

7.7. Nixcon, herhangi bir Müşteri’sine ait site ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve/veya T.C. Mahkemeleri veya Cumhuriyet Savcıları tarafından verilecek erişimin engellenmesi – içeriğin yayından kaldırılması, talep ve kararları Müşteri’ye sormadan uygular. Müşteri’nin kimlik ve ödeme detayları, faturalar, giriş çıkış kayıtları v.b tüm evrak ve bilgilerin Savcılıklar veya Mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde Nixcon, Müşteri’ye bildirmeksizin talep edilen tüm bilgileri, talep eden resmi mercilere iletecektir. Müşteri bu durumda Nixcon’a kayıt olurken verdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun ve kendisine ait şekilde kullanılmak zorunda olduğunu bilmekle birlikte, gerçeğe aykırı bilgiler verilmesi halinde doğabilecek her türlü zarar, 3. Kişilerin uğraması muhtemelen zararlar da dahil olmak üzere Müşteri’ye aittir. Müşteri, Nixcon’un resmi mercilerden gelen erişim engelleme veya içeriğin yayından kaldırılması kararına istinaden Müşteri’ye ait siteyi kapatmasından doğacak zararlardan sorumlu olmadığını, hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.8. Müşteri, Nixcon internet ağında yetkisi olmayan bölümlere erişmeyeceğini bilir, erişmeye çalışmaz ve aksi durumda oluşabilecek tüm cezai sorumlulukların kendisinde olacağını kabul eder.

7.9. Kısa aralıklarla 2 defa veya tek bir defada uzun bir süre Nixcon’a ait internet ağını veya diğer müşterilerini etkileyecek şekilde ddos atak v.b saldırı alan sunucular veya hizmetler derhan kapatılır. Aynı şekilde kullanım adına yeniden açılabilmesi olası değildir. İlk saldırı neticesinde müşteri bilgilendirilir ve müşteri saldırıya uğrayan site/program/oyun v.b içeriğin erişimini kesmekle mükelleftir. 7.10. Müşteri, hizmetlerinden herhangi birini ödemede temerrüde düşer veya tahakkuk ettirilen faturayı ödemeyi reddeder ise, Nixcon müşteri ödeme sorumluluğunu yerine getirene kadar Müşteri’ye sağlanan ilgili hizmet ile birlikte diğer hizmetleri de askıya alabilir, yayınlarını durdurabilir.

8. FESİH

8.1 Nixcon, sağladığı servis veya hizmetlerin alenen ilgili mevzuatta yer alan hükümleri ihlal ettiği, suç unsuru barındırdığını fark etmesi, Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi, işbu sözleşme ve Site’de sözleşmeler kısmında bulunan politika ve teknik şartları ihlal etmesi veya Nixcon’ı ya da diğer kullanıcılarından herhangi birinin işine zarar verdiği için, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve hiç bir ek yükümlülük altına girmeden derhal fesih edebilir. Nixcon hukuka aykırı içerikleri, eylem veya fiilleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeksizin silme hakkını saklı tutar. Bundan dolayı Müşteri, Nixcon’a hiç bir sorumluluk yükleyemez.

8.2. Müşteri işbu sözleşmenin başta ödeme yükümlülüğü olmak üzere hiç bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da üye kaydı esnasında beyan ettiği veya daha sonradan güncellediği bilgilerin doğru olmadığının tesbiti halinde, sözleşme içerisinde belirtilen askıya alınma 7 günden fazla devam etmesi halinde, Nixcon hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi hiç bir ek yükümlülük altına girmeden tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

8.3. Bu şekil ile gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri, hizmetin kalan süresine bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 2 katı ticari-cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.4. Müşteri, haklı bir gerekçe ile işbu sözleşmeyi, sözleşme süresi bitiminden 30 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile fesih etme hakkına sahiptir.

8.5. Sözleşmenin sonra erme süresinden önce ihbar süresine uymadan ve haklı bir gerekçe bildirilmeden müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin ½’sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- BİLGİ VE İLETİŞİM ADRESLERİ

9.1. Müşteri, Nixcon kayıtlarına adres, telefon, e-posta gibi irtibat bilgilerini doğru olarak girmek ve güncel tutmakla yükümlüdür, bu kayıtlar Site üzerinde ilk kayıtta istenen kayıtlardır ve Site üzerinden güncellenebilirler.

9.2. Taraflar, sözleşme kaynaklı her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah ve kanuni tebligat adresi olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9.3. Söz konusu adreslerin değişmesi durumunda bu değişikliğin karşı tarafa 2 (iki) iş günü içerisinde yazılı olarak ve sistem üzerinden bildirilmemesi halinde, mevcut kayıtlar doğrultusunda yapılan tebligatlar usule uygun ve geçerli sayılacaktır. İhtilaf halinde, Müşteri bu adrese yapılan tebligatı almadığı, içeriğinden haberdar olmadığı iddiasında bulunamaz.

9.4. Nixcon, sözleşme süresi dahilinde, Müşteri’nin e-posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap ekstresi, hesap hareket çizelgesi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ edilmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. ÜCRET İADE KOŞULLARI

10.1. Sunucu barındırma, Kiralık sunucu ve sanal sunucu, güvenlik sertifikası ve alan adı gibi kişiye özel oluşturulan (sanal/bulut sunucu, vps, dedicated/fiziksel sunucu, colocation v.b kişiye özel oluşturulan hizmetler) hizmetler için ücret iadesi bulunmamaktadır. Sipariş ancak mücbir sebep ve/veya Müşteri kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde Nixcon’un kusurundan dolayı hazırlanmamışsa ücret iadesi yapılabilmektedir. Paylaşımlı web barındırma hizmeti için Müşteri, Site üzerinde belirtilen geri ödeme süresi dolmadan önce hizmetleri kullanmaktan vazgeçip ücret iadesi isteyebilir.

10.2. Nixcon ücret iadesini, ilgili hizmetin durdurulmasından sonraki 14 (on dört) gün içinde yapar. Müşteri hangi ödeme metoduyla ödeme yaptıysa aynı metod ile ücret iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemeler ilgili kredi kartına, diğer online ödeme yöntemleri ile yapılan ödemeler aynı şekilde, banka havalesi / eft yoluyla yapılan ödemeler ödeme yapılan hesaba iade edilir. Mobil ödeme ile ödenen hizmetlerde iade bulunmamaktadır, mobil ödeme yoluyla ödenmiş ve iptal edilmiş faturalar müşteri hesabına kredi şeklinde iade edilir. İade işlemleri sırasında banka ya da farklı sağlayıcılardan kaynaklanacak kesinti ve kur farkları Müşteri’ye aittir, iade işlemi sırasında doğabilecek bedeller iade edilecek ücretten düşülecektir, bu farklardan Nixcon sorumlu tutulamaz.

10.3. Nixcon, iadeye konu olan hizmet için kesilmiş ve Müşteri’ye ulaştırılmış olan fatura bedeli kadar, ücret iadesi esnasında aynı bedelle Müşteri’den iade faturası kesmesini isteyebilir. Müşteri iade faturası kesmez veya Nixcon’a ulaştırmazsa ödeme yapılmaz.

11. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

11.1. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda Nixcon, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi ranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranının uygulanacağını kabul ederler.

11.2. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için Nixcon’un dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

11.3. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Nixcon’un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiği takdirde bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI

Taraflar, işbu sözleşme hükümlerinden doğan her türlü ihtilafı öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla iyi niyetli olarak çözme yoluna gideceklerdir. Müzakereler neticesinde uyuşmazlık sonlandırılamazsa işbu sözleşme hükümlerinden doğan her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İzmir Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

13. GİZLİLİK KURALLARI

13.1. Nixcon, servis veya hizmetlerini kullanan tüm müşterlerinin, isim, adres, telefon, e-posta v.b bilgilerini saklamayı ve 2. Maddede belirtilen koşullar ile mahkemeler ve savcılık makamları ile idari makamlardan talep edilmesi durumları dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.

13.2. Nixcon, müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği nedeniyle bağlayıcı kurallara tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.

13.3. Nixcon, Kredi kartı bilgilerini kayıt altına almaz. Bu bilgiler ödeme esnasında Güvenli Bağlantı üzerinden sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödemenin başarıyla yapıldığı veya ödeme esnasında sorun oluştuysa bu soruna ilişkin hata kodunu saklar.

13.4. Nixcon, Müşteri itirazını yazılı olarak bildirmediği sürece, hizmet verdiği site, kurum ve kuruluşların adreslerini ve hizmet türlerini referans olarak Site üzerinde yayınlayabilir. Müşteri’nin referans olarak gösterilmedi reddettiği hallerde ilgili bilgi referans listesinden derhal çıkarılır.

13.5. Nixcon, Site’de bulunan bölümlerde gizli bilgi (ödeme, üyelik v.b) içeren bölümlerini Güvenlik Sertifikası ile güvenli hale getirmiştir. Bunun dışında kötü niyetli sanal saldırılara karşı mümkün olan bütün yazılımsal ve donanımsal tedbirleri almıştır. Alınan tüm tedbirlere rağmen Nixcon’dan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı oluşabilecek zararlardan Nixcon sorumlu tutulamaz.

13.6. Müşteri, işbu Sözleşme dahilinde işin ifşası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Nixcon’a ait ve Nixcon tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiç bir bilgiyi, Nixcon’un yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi durumda Nixcon’un bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. GİZLİLİK HÜKMÜ

14.1. Müşteri, işbu Sözleşme dahilinde işin ifşası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Nixcon’a ait ve Nixcon tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiç bir bilgiyi, Nixcon’un yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi durumda Nixcon’un bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, müşterileri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.

14.2. Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemekle beraber bununla birlikte 500 Euro ceza koşulunu derhan ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14.3. Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili Gizlilik hükümlerini hiç bir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14.4. Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

15. MÜCBİR SEBEPLER

15.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile;

a) Deprem, yangın, sel, doğal afet v.b.

b) Savaş, iç savaş, terör eylemleri v.b.

c) Oluşabilecek elektronik arızalar (Donanım arızaları)

d) Periyodik bakımlar veya iyileştirme çalışmaları (Periyodik bakımlar planlı bir şekilde en az 2 gün öncesinden duyurularak yapılır, acil müdahale gerektiren veya güvenlik sorunu oluşturan durumlarda haber verilmeksizin uygulanabilir)

e) Telekomünikasyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızaların meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

15.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememeden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 15 (on beş) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecek, ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Nixcon’a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. Maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

17. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Nixcon adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

18. SON HÜKÜM

İşbu sözleşme bununla birlikte 18 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İş bu sözleşme Site’ye üye olunma esnasında istenen sözleşmenin okunup anlaşıldığına ait onay kutucuğu işaretlenip Site’ye üye olunması ile birlikte kurulmuş olur ve tarafların hak ve yükümlülükleri başlar.). Nixcon gerekli gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.